Udgravning ved Frydenlund


Graveske & rapport

Intro

Ved den arkæologisk udgravning fremkom brønde fra yngre bronzealder og førromersk jernalder og løsfund fra tidlig neolitikum. Samt bopladsområder fra yngre bronzealder eller førromersk jernalder, yngre romersk jernalder samt middelalder.