Udgravning ved Fredsted (HAM4867)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede bebyggelse fra førromersk jernalder og dertilhørende aktivitetsområde, samt bebyggelse fra yngre germansk jernalder. Undersøgelsesår 2009.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.