Udgravning ved Fredsted (HAM4867)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede bebyggelse fra førromersk jernalder og dertilhørende aktivitetsområde, samt bebyggelse fra yngre germansk jernalder. Undersøgelsesår 2009.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.