Udgravning ved Fredehjemsvej 2, Kingstrup


Graveske_og_rapport_01

Intro

Ved den arkæologiske undersøgelse blev der regi-streret i alt 70 fyldskifter, der omfatter 1 lille treskibet bygning, tolket som økonomibygning og 8 gruber, hvoraf seks er bestemt som affaldsgruber. Arkæologisk rapport 412, 2013