Udgravning ved Flovt Strand (HAM1601)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udstykning af sommerhusgrunde. Udgravningen afdækkede et gårdsanlæg fra overgangen mellem ældre og yngre bronzealder (ca. 1000 f.Kr.), samt et aktivitetsområde fra samme periode. Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.