Udgravning ved Fladbjerg


Graveske & rapport

Intro

Fundet var to indhegnede gårdsanlæg fra yngre romersk eller germansk jernalder samt flere staklader og delvist afdækkede konstruktioner. Foruden konstruktionerne fremkom et lille kogegrube felt med to rækker af kogegruber, der ikke kan dateres nærmere end