Udgravning ved Fjordblink Nord


Graveske & rapport

Intro

På et større område blev der forud for en byggemodning undersøgt bopladsspor fra yngre bronzealder i form af gruber samt udaterede kogestensgruber. Gruberne er dateret på baggrund af keramik.