Udgravning ved Fårhus II (HAM4712)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for planlagt erhversbyggeri. Udgravningen afdækkede et hovedhus og en økonomibygning, samt syv jernudvindingsovne fra yngre romersk jernalder (2.-3. årh. e.Kr.). Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.