Udgravning ved Fårhus III (HAM4713)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for planlagt erhversbyggeri. Udgravningen afdækkede udkanten af et bopladsområde i form af gruber og spredt liggende stolpehuller. Datering uvis, men sat til ældre jernalder jf. udgravning Fårhus II. Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.