Udgravning ved Eskene Nord


Graveske & rapport

Intro

Ved prøvegravning fremkom enkelte stolper i en øst-vest gående række. Nord herfor fremkom to stolpehuller som kunne være tagbærende. Der fandtes også enkelte gruber med keramik, som ud fra denne kan dateres til bronzeeller- og ældre førromersk jernalder.