Udgravning ved Erhvervsvangen


Graveske & rapport

Intro

Ved prøvegravning forud for udvidelse af genbrugspladsen i Årslev blev der med bæltemaskine etableret 6 nord-sydgående søgegrøfter på et 7.000 m2 stort areal. Der fremkom ikke forhistoriske anlæg på arealet, men drængrøfter og en grustagningsgrube fra nyere tid.