Udgravning ved Engbo


Graveske_og_rapport_01

Intro

Forundersøgelsen kunne ikke påvise entydig aktivitet fra hverken oldtid eller middelalder. Forundersøgelse forud for etablering af boliger ved Skaboeshusevej og Rævebakken i den nordlige del af Nyborg. Arkæologisk Rapport nr. 369, 2012