Udgravning ved Energivej Nordøst


Graveske & rapport

Intro

Ved den arkæologiske forundersøgelse af Energivej Nordøst, Vissenbjerg sogn, blev der ikke fundet jordfaste fortidsminder.