Udgravning ved Emmerske Efterskole (HAM4219)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlægsarbejde. Udgravningen afdækkede bebyggelse fra yngre vikingetid (1000-1050 e.Kr.), tre huse fra ældre middelalder (1150-1250 e.Kr.), samt fem brøndanlæg. Undersøgelsesår 2003.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.