Udgravning ved Emmelev Mølle


Graveske & rapport

Intro

En dysse, der blev delvist undersøgt af amatørarkæologer i 1981, blev ikke genfundet, idet den formodentlig ligger i læhegn, der bevares ud mod Emmelevgyden. Eneste erkendte anlæg, der med sikkerhed er ældre end ca. 100 år, er to kogestensgruber.