Udgravning ved Ellehaven


Graveske_og_rapport_01

Intro

OBM6619, Ellehaven. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning i Tommerup. Undersøgelsen afdækkede ingen spor efter jord-faste fortidsminder på arealet. Arkæologisk Rapport nr. 371, 2012. Af Arkæolog Charlotte Kaastrup Kolmos