Udgravning ved Elholm III (HAM4665)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlægsarbejde. Udgravningen afdækkede spor efter seks treskibede langhuse fra tiden omkring Kristi fødsel (sen førromersk jernalder til ældre romersk jernalder. Undersøgelsesår 2007.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.