Udgravning ved Elholm 3 (HAM4337)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlægsarbejde. Udgravningen afdækkede et kulturlag fra sen førromersk jernalder til ældre romersk jernalder. Samt bopladsgruber fra samme periode. Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.