Udgravning ved Elholm 3 (HAM4337)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlægsarbejde. Udgravningen afdækkede et kulturlag fra sen førromersk jernalder til ældre romersk jernalder. Samt bopladsgruber fra samme periode. Undersøgelsesår 2006.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.