Udgravning ved Ejsbøl Sø (HAM3434)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for genskabelse af Ejsbøl Sø. Udgravningen afdækkede nye våbenofferfund, som knytter sig til de tidligere våbenofferfund fra Ejsbøl Mose. Fundene datere sig fra omkring Kr. f. til 400-tallet e.Kr. Undersøgelsesår 1998-99.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.