Udgravning ved Ejendal


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse fremkom spredtliggende bebyggelsesspor i form af 8 stolpehuller og et par gruber også nogle lavninger med nedvaskningslag og vådbundsfyld, samt rester af en sø. I grube/udsmidslag fremkom en del keramik. Udgravningen har 2 rapporter.