Udgravning ved Egelund I (HAM4787)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for erhversbyggeri. Udgravningen afdækkede to treskibede langhuse fra yngre bronzealder/ældre jernalder (700-500 f.Kr.) samt et kogestensgrubefelt med fra yngre bronzealder (900-800 f.Kr.). Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.