Udgravning ved Egelund II (HAM4788)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for planlagt erhversbyggeri. Udgravningen afdækkede en lille enkeltgård. Dateringen og tolkningen af bygningen er usikker, men formodentlig bronzealder. Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.