Udgravning ved Egelund II (HAM4788)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for planlagt erhversbyggeri. Udgravningen afdækkede en lille enkeltgård. Dateringen og tolkningen af bygningen er usikker, men formodentlig bronzealder. Undersøgelsesår 2008.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.