Udgravning ved Egelund III (HAM4791)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for planlagt erhversbyggeri. Udgravningen afdækkede et større kogestensgrubefelt. Feltet ligger i et område, der er rigt på bopladser og gravhøje fra bronzealderen. Feltet tolkes som en samlingsplads Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.