Udgravning ved Egelund 2 (HAM4598)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af kontorbyggeri. Udgravningen afdækkede en beyggelse fra senneolitikum (2400-1800 f.Kr.) til yngre bronzealder (1000-500 f.Kr.). Der blev i alt afdækket otte huse. Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.