Udgravning ved Egebjerg og Lerbjerg


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom kun få og spredte anlæg, hvoraf enkelte ud fra fund af keramik og tegl kunne dateres til middelalder og renæssance eller senere. Et par kogegruber kan henføres til forhistorisk tid, mens de øvrige fremkomne anlæg er udaterede.