Udgravning ved Ebberedholm


Graveske & rapport

Intro

Ved prøvegravningen fremkom to grave fra slutningen af bondestenalderen samt gruber fra bronze- og jernalder. Ved undersøgelsen fandtes spredt liggende gruber der må dateres bredt til oldtid. Ebberedholm udgravning har 4 rapporter liggende.