Udgravning ved Dybdalgård


Graveske & rapport

Intro

Meget spredte anlæg i form af stolpehuller, gruber og kogestensgruber fremkom ved prøvegravning. I en enkelt kogestensgrube blev der bl.a. fundet to svære flækker, hvoraf den ene er et flækkesegl og det andet et muligt forarbejde til et flækkesegl.

I gruben blev der også fundet en del keramik, hvoraf noget er beklasket. Fundene dateres til yngre bronzealder og udgør dateringsgrundlaget for lokaliteten.