Udgravning ved Dybøl Vesten (HAM4504)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede to treskibede langhuse fra ældre bronzealder (1800-1000 f.Kr.) En hustomt fra yngre germansk jernalder (550-750 e.kr.), samt en middelalderlig kældergrube. Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.