Udgravning ved Duelunden


Graveske & rapport

Intro

På lokaliteten blev registreret 18 stolpehuller, 18 gruber, hvoraf 6 var kogegruber samt en fundamentsgrøft/mulig rest af stendige. Af særlige fund skal fremhæves en stenøkse af bjergart dateret til senneolitikum (sen bondestenalder).