Udgravning ved Dreslette kirke


Graveske & rapport

Intro

Denne bygherrerapport omhandler udgravning af bopladsspor fra middelalder og yngre stenalder/├Žldre bronzealder i form af gruber og stolpehuller. Der blev ved udgravningen udskilt en mulig konstruktion samt registreret en grube indeholdende keramik.