Udgravning ved Drejers Boligby II (MKH1199)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhusbyggeri. Udgravningen afdækkede 4-5 treskibede langhuse fra ældre bronzealder (1800-1400 f.Kr.). Undersøgelsesår 2004.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.