Udgravning ved Drejers Boligby (MKH1263)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning af parcelhusgrund. Udgravningen afdækkede et treskibet langhus fra førromersk jernalder (ca. 500 f.kr.). Derudover spredtliggende stolpehuller og gruber. Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.