Udgravning ved Drejers Boligby (MKH1263)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning af parcelhusgrund. Udgravningen afdækkede et treskibet langhus fra førromersk jernalder (ca. 500 f.kr.). Derudover spredtliggende stolpehuller og gruber. Undersøgelsesår 2005.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.