Udgravning ved Drejøvej


Graveske & rapport

Intro

Der blev ved forundersøgelsen afdækket stolpehuller og gruber fra bondestenalder, yngre bronzealder og overgangen bronze-/jernalder. Det var ikke muligt at påvise huse.