Udgravning ved Dollerupgård II (MKH1190)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede dele af en vikingeboplads med i alt 14 huse, flere hegnsforløb og grubehuse. Bopladsen kan dateres til det 10. og 11. århundrede. Undersøgelsesår 2004.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.