Udgravning ved Danfoss Universe (HAM4103)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af Danfoss Universe. Udgravningen afdækkede kulturlag fra mesolitikum, hustomter fra neolitikum, offerfund og hustomter fra bronzealder, hustomter fra førromersk / ældre romersk jernalder Undersøgelsesår 2003

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.