Udgravning ved Damsgård Syd


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse fremkom kulturlag fra yngre førromersk eller ældre romersk jernalder samt yngre stenalder.