Udgravning ved Damgård (HAM5158)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af en ny gasledning mellem Egtved og Ellund. Udgravningen afdækkede bl.a. bebyggelsesspor fra førromersk jernalder til ældre germansk jernalder (500 f. Kr. - 530 e.kr.). Undersøgelsesår 2011.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.