Udgravning ved Dallund Vest


Graveske & rapport

Intro

OBM 2563, Dallund Vest, Søndersø sogn - Arkæologisk undersøgelse af gravplads fra bronzealder og jernalder og af gårde fra ældre middelalder i forbindelse med byggemodning. Arkæologisk Rapport nr. 296, 2009 Af arkæolog Andreas Hårde