Udgravning ved Dalbygård I (MKH1647)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede ni gruber med et rigt og sjældent fundmateriale. Her fandtes bl.a. flintredskaber, potteskår og fragmenter af smeltedigler, som blev brugt til bronzestøbning. Undersøgelsesår 2011

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.