Udgravning ved Dalbygård II (MKH1648)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede 12 huse og mindre økonomibygninger, samt rester af to hegn, flere aktivitetsgruber og en brønd fra middelalderen. Samt et kulturlag med fund fra bondestenalderen. Undersøgelsesår 2011

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.