Udgravning ved Christiansminde (MKH1600)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning til parcelhus udstykning. Udgravningen afdækkede et treskibet langhus i to faser fra yngre romersk til ældre germanske jernalder samt en staklade. (350-530 e.kr.) Undersøgelsesår 2010.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.