Udgravning ved Brunsegårdsvej


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen blev der fundet et kulturlag fra yngre romersk jernalder med fin keramik, bronzefragmenter og brændt ler. Derudover blev der fundet en udateret grube, som sandsynligvis er blevet benyttet til brydning, eller tørring, af hør.