Udgravning ved Brolund Syd


Graveske_og_rapport_01

Intro

Ved forundersøgelse forud for råstof indvinding blev der konstateret spredte arkæologiske anlægsspor i form af kogestensgruber og enkelte gruber med en bred da-tering til oldtid. Arkæologisk Rapport nr. 399, 2013