Udgravning ved Bro I (HAM4335)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udvidelse af amtsvejen. Udgravningen afdækkede spredte bopladsspor i form af gruber og få stolpehuller. Keramikken fra gruberne dateres til begyndelsen af førromersk jernalder (ca. 100-300 e.kr.) Undersøgelsesår 2011.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.