Udgravning ved Bro (HAM4313)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede to treskiede langhuse fra førromersk jernalder (500-50 f.Kr.) med tilhørende bopladsgruber og kulturlag fra samme periode. Undersøgelsesår 2004.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.