Udgravning ved Bregnhøj


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen af et 6.750 m² stort areal (OBM 3140, etape III) fremkom ét enkelt recent fyldskifte og ét løsfund af en skiveøkse fra ertebøllekultur. Forundersøgelsen blev foretaget på opfordring af bygherre Autohuset Kronsbjerg A/S i forbindelse med et byggeprojekt i den sydvestlige kant af