Udgravning ved Bregnetvedhus


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom få spor af et kulturlag fra stenalder eller bronzealder og enkeltliggende stolpehuller, gruber og en enkel kogestengrube. I en af gruberne er der desuden fundet ældre jernalder keramik. Denne undersøgelse har 2 rapporter.