Udgravning ved Bregentved III


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen fremkom fortsættelsen af et i forvejen kendt kogegrubefelt. Resultaterne fra den tidligere undersøgelse og de spredte skår fra kogegruberne på nærværende undersøgelse, dateres feltet til sidste halvdel af førromersk jernalder.