Udgravning ved Bredgade Vest


Graveske_og_rapport_01

Intro

Resultatet af forundersøgelsen var, at stedet ikke kunne fremvise spor af menneskelig aktivitet før i 1900-tallet (skår af porcelænskopper), hvor der blev anlagt talrige drængrøfter og påfyldt stabilgrus.