Udgravning ved Brahetrolleborg Kirke


Graveske & rapport

Intro

Der blev erkendt 4 murforløb, der formodentlig stammer fra cistercienserklosteret, der blev oprettet 1172. Murværket dateres til 1250 eller senere. Der kunne ikke påvises mere end en fase i byggeriet.