Udgravning ved Bov vest (HAM3202)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede to bebyggelser fra hhv. yngre bronzealder (1050-500 f.Kr.) og yngre romersk jernalder (200-325 e.Kr.). Derudover fandtes en løbegrav fra 2. verdenskrig. Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.